FAKTA OM MÆLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiebillede_Indhold

BØRN OG MÆLK

I Danmark anbefaler Fødevarestyrelsen, at ca. 1/2 liter magert mælkeprodukt om dagen vil være passende for de fleste danskere og vil sikre, at man får dækket sit calciumbehov. Spiser man sundt og efter kostrådene, kan man nøjes med lidt mindre, ca. 1/4 liter.* 

 

Magre mælkeprodukter i skolemælks sortimentet er: 

 

- skummetmælk
- kærnemælk
- minimælk

 

*Kilde: altomkost.dk "Mælk til måltider"

Gårdbesøg_BOX

MASSER AF NÆRINGSSTOFFER

 

Mælk bidrager med mange vigtige vitaminer og mineraler og protein. Mælk gør skolemåltidet mere komplet og øger kvaliteten af frokostmåltidet.

 

Skolemælk kan være med til at opgradere børnenes madpakke til et mere komplet måltid. Mælk sammen med en madpakke bestående af rugbrød eller grovbrød, pålæg og og lidt grøntsager, giver den energi og de næringsstoffer, børnene har brug for i løbet af skoledagen - næring til læring.

 

Mælk-sundhed_BOX

70% DRIKKER FEDTFATTIG SKOLEMÆLK

 

Vidste du, at 70% af den skolemælk, der drikkes i skolen er magre mælkeprodukter i form af mini-, skummet- og kærnemælk! Salget i supermarkederne af fedtfattig mælk udgør 62%.

 

Det betyder faktisk, at danske forældre er rigtig gode til at vælge efter anbefalingerne, når det gælder skolemælken.

 

Ø

Ca. 50 % AF SKOLEMÆLKEN ER ØKOLOGISK

 

Godt halvdelen af den skolemælk, der drikkes i skolen er økologisk. Hvis man sammenligner med supermarkedernes salg, udgør økologisk mælk ca. 30% af salget. 

 

Det betyder, at danske forældre i høj grad har taget økologien til sig, når det gælder børnene.

 

NY FORSKNING VISER, AT PROTEINER MED FORDEL KAN INDTAGES UD OVER DAGEN

 

Et studie fra universitet i Illinois har vist, at mens det daglige behov for vitaminer og mineraler kan dækkes på én gang, har kroppen ikke mulighed for at optage hele den anbefalede proteinmængde fra et måltid. Studiet viser, at for at bevare sunde muskler og knogler er det vigtigt at fordele sit proteinindtag ud over dagen.  

 

I Danmark har vi tradition for, at vores indtag af protein hovedsageligt sker til aftensmaden, men man kan altså med fordel fordele indtaget af protein mere jævnt ud over dagen, ved at inddrage mere protein i morgenmad og frokost. Og her kommer skolemælk ind i billedet. Mælk indeholder 3,4 g protein pr. 100 gram, det vil sige, at hvis man drikker en skolemælk (¼ l) til frokost, bidrager mælken med ekstra 8,5 gram protein til måltidet.

 

 

..

NÆRING TIL LÆRING

 

Det er forældre og børn, der sammen bestemmer hvilken skolemælk børn skal drikke i skolen, om de skal drikke mælk og hvornår de evt. skal stoppe med at drikke skolemælk. Mange børn stopper med at drikke skolemælk allerede tidligt. Social pres fra gruppen og en følelse af risiko for at føle sig anderledes og blive holdt udenfor kan være årsager hertil. Et studie baseret på Theory of Reasoned Action, hvilket betyder “teorien om begrundet handling”, viser at man ikke umiddlebart kan gå ud fra, at børn og unge vil drikke mælk i skolen, på trods af at de har en positiv holdning til skolemælk.

 

Med andre ord kan man som lærer være med til at påvirke om elever drikker mælk i skolen eller ej. Hvis fx det pludselig bliver usmart at drikke mælk, hvis nogen mopper kammerater der vælger at drikke mælk eller hvis et barn ikke har roen på sig til at sidde ned og drikke sin skolemælk, ved vi erfaringsmæssigt at læreren kan gøre en forskel.

 

Mange lærere gør faktisk det, hvis de oplever at børn “falder fra” på mælken, at de reagerer ved at tage det op til diskussion i klassen eller regagerer med et brev til forældre. Det er naturligvis en temperamentssag. Men ofte kan det skabe en bedre spisesituation.

 

LÆS MERE HER

læs mere om mælk her

Error loading MacroEngine script (file: [Razor]NewsletterFooter.cshtml)