Presse

27.01.2016

’Koen og mælken’ er nu opdateret

Et af landbrugets mest populære undervisningsmaterialer, ’Koen og mælken’, er netop udkommet i en helt ny version. Bogens 50 sider beskriver mælkens vej fra gården – til mejeriet – til dig. Første halvdel handler om køer, og hvad der sker ude på gårdene. Derefter fortæller den om mejeriet, og hvordan mælken bliver til forskellige produkter, og til sidst om mælkens rolle i kosten og betydning for vores ernæring.

”Den nye udgave af Koen og mælken afløser vores velkendte materiale af samme navn. Den har været ude på skolerne siden 1994 og er alt i alt trykt i 140.000 eksemplarer,” fortæller Jan Hermansen, afdelingschef i Mejeriforeningen, som med støtte fra Mælkeafgiftsfonden og i samarbejde med Skolemælk og Landbrug & Fødevarers skoletjeneste har stået for opdatering og distribution af bogen. Materialet sigter på grundskolens 4.-6. klasse til undervisning i natur/teknologi samt madkundskab, ligesom den kan indgå i tværfaglige forløb mellem de to fag og andre flerfaglige forløb,”

Lever op til den nye skolereform 
Koen og mælken blev oprindelig udviklet af Mejeriforeningen og Københavns Zoo, men er nu opdateret på tal og facts. Endvidere er den tilpasset de nye krav i skolereformen.
”Med skolereformen er der øget fokus på at børnene skal røre, gøre, føle og sanse i læringen, ligesom de skal være mere fysisk aktive i løbet af skoledagen. Så vi har tilføjet en række øvelser som aktiverer børnene, hvor de f.eks. skal blindsmage forskellige slags mælk, kærne deres eget smør eller prøve at rejse sig om ko,” siger Jan Hermansen. Ser mere på www.edutainmenthuset.dk og L & F’s skoletjeneste.

Tilbage til nyhedsoversigten
Error loading MacroEngine script (file: [Razor]NewsletterFooter.cshtml)