Banneromprojektet

Projekt Sund Skole sætter sundhed og trivsel på dagsordenen

Projekt Sund Skole er et nyt projekt, som koncentrerer en større indsats om næring til læring i indskolingen. Projektet er kommet i stand via Mejeriforeningen, støttet af EU midler. Med afsæt i at styrke forældreinvolveringen og aktivere eleverne kommer der fokus på næring til læring som et fælles projekt mellem lærere, forældre og elever i indskolingen.

Et projekt for indskolingen

Projekt Sund Skole følger eleverne gennem indskolingen. Det er således tale om et flerårigt projekt, som fastholder fokus på næring til læring fra 0. til og med 3. klasse. I forbindelse med projektet udnævner vi 0. årgang til Årgang Sund. Man kan tilmelde skolen til projektet på alle klassetrin i indskolingen.

Hvorfor være med i Projekt Sund Skole?

I en presset dagligdag med mange udfordringer kan det være svært at få sat sundhed, trivsel og ernæring på dagsordenen i skolen. Projekt Sund Skole er en oplagt mulighed for at tage fat på det vigtige arbejde omkring næring til læring i indskolingen.

Et lavpraktisk værktøj

Med Projekt Sund Skole får både skoleledelser og skolebestyrelser et lavpraktisk værktøj, som kan give nye perspektiver på skolens sundhedsagenda og styrke skolens sundhedsprofil både indadtil og udadtil. Projektet er sammensat, så det kan gentages år efter år. Det er nemt og lettilgængeligt at arbejde med for både bestyrelse, ledelse og lærerne i det daglige.
Se Materialerne her

Hvad sker der når jeg tilmelder skolen til Projekt Sund Skole?

Efter tilmelding modtager du en bekræftelsesmail og efterfølgende et nyhedsbrev, når der sker noget nyt. Hvis I tilmelder jer inden d. 1. juni modtager I udsmykning til skolen og opskriftsfoldere til alle fire årgange i indskolingen inden sommerferien, så lærerne kan bruge det i deres forberedelse. Alt grundmaterialet ligger her på sitet. Bare udfyld formularen - så er din skole med

Gå til tilmelding

Baggrunden for Projekt Sund Skole

Skolen i forandring – sundhed og trivsel på skemaet

Mange danske børn tilbringer 6-9 timer dagligt i institution og skole. De spiser typisk 1 hovedmåltid og 1-2 mellemmåltider uden for hjemmet. Betydningen af at fokusere på spisepauserne er åbenlys i en tid, hvor længere skoledage udfordrer skoler, forældre og elever.

Forældreinvolvering skal sikre næring til læring

Med skolereformen kom Bevægelse på skemaet. Men bevægelse giver ikke sundhed og trivsel alene. Sundhed handler også om de vigtige spisepauser, madpakken og drikkevanerne. Her kommer forældrene ind i billedet. Projekt Sund Skole tager afsæt i forældreinvolvering og i at styrke forældresamarbejdet omkring elevernes madpakke og drikkevaner i skoletiden. Målsætningen er, at sikre eleverne næring til læring i den lange skoledag, så de trives og er bedre klar til at modtage undervisning.

Skolemælk bringer sundhed ind i skolen

Mejeriernes Skolemælksordning som sundhedsforanstaltning er en non-profit organisation og en institution i folkeskolen. Mejeriernes Skolemælksordning har i årtier bragt sundhed ind i skolen i bred forstand og ser det som en vigtig opgave at sætte fokus på næring til læring.

Mere end bare mælk

Ud over selve skolemælken tilbyder Skolemælk også legater, undervisningsportalen Edutainmenthuset.dk, skoleaktiviteter med fokus på krop, sundhed og bevægelse, venskabsklasser i Sydafrika, gårdbesøg og forældrehåndbogen ”Sund og glad skolestart”. Derfor er det også naturligt, at Mejeriernes Skolemælksordning nu sætter fokus på næring til læring med et ambitiøst projekt.

Hvad er målet med projektet?

Projektets hovedmålsætning er at sætte fokus på næring til læring, og hjælpe skolerne til at tænke sundhed og trivsel mere holistisk. Projektet vil stille skarpt på nære ting som madpakker, måltider og drikkevaner i indskolingen, og hjælpe indskolingsledelsen og skolebestyrelsen til at få nye perspektiver på skolens sundhedsdagsorden og øvrige læringsmål. Sekundært vil det styrke skolens sundhedsprofil både indadtil og udadtil. Projektet i sig selv vil være et lavpraktisk værktøj, og tilbyder en række enkle redskaber til at opnå målsætningen om fokus på næring til læring.
Projekt Sund Skole bygger ovenpå Skolereformens målsætning om at”Bevægelsen skal være med til at give børn og unge sundhed og trivsel, og det skal understøtte læring i skolens fag.” Jvf Bevægelse på UVM.dk.

Gridsundhedogtrivsel

Tænk sundhed og trivsel som del af en større helhed

Gridtydelig Agenda

Sæt ny og tydelig agenda for sundhed på din skole

Gridunderstøtlæring

Understøt læring i skolens fag med vigtige bløde værdier

Gridstyrkskolensry

Styrk skolens ry blandt forældre, elever, lærere og omverden

Gridstyrksamarbejde

Styrk samarbejdet mellem skole, forældre og elever

Projekt Sund Skole kommer hele vejen rundt

Projekt Sund Skole handler om at styrke samarbejdet mellem skole, forældre og elever og skabe de bedste forudsætninger for læring i skolens hverdag. Projektet sætter fokus på madpakken, drikkevarer og de vigtige spisepauser set i lyset af sundhed og trivsel.
Projekt Sund Skole tager fat i sundhed og trivsel fra forskellige vinkler, som aktiverer den enkelte elev, klassen og forældre.

5 vinkler på sundheden?

Projekt Sund Skole tager fat i sundhed og trivsel fra forskellige vinkler, som aktiverer den enkelte elev, klassen og forældre. Læreren, som skal omsætte skolens sundhedsagenda i praksis, tilbydes digitale undervisningsmaterialer, som tager fat på sundhed fra 5 forskellige vinkler.

Gridsocial

Social

Eleverne arbejder med sociale aspekter i måltidet som f.eks.: Sundhedsagenda for klassen, madmod, bordskik, spisegrupper, spisepausen, madhistoire osv.

Gridkreativ

Kreativ

Eleverne iscenesætter sundheden, så den får ”krop”, bliver synlig og italesat i hverdagen med aktiviteter: Madkunst, plakatværksted og madeventyr.

Gridforældre

Forældre

Klassen får mulighed for at lave aktiviteter der involverer forældre både inden for og uden for skolens rum.

Griderværing

Ernæring

Eleverne får færdigheder inden for kostanbefalinger, kroppens byggesten mm.

Gridpraktisk

Praktisk

Eleverne får mulighed for at arbejde rent praktisk med sundhed og ernæring som f.eks. gårdbesøg, sammenskuds-gilde og blindsmagning