Tilbage til Info - institutioner

Det pædagogiske afsæt

Det pædagogiske personale, den madprofessionelle og ledelsen spiller alle en vigtig rolle i forhold til at gøre maden og måltidet til en pædagogisk aktivitet. Det skaber ejerskab, motivation og nytænkning, når der er rum til samarbejde, refleksion og deltagelse på tværs af faglighederne.

Det pædagogiske personale

Det pædagogiske personale kan bruge legene og de pædagogiske aktiviteter i Den magiske Madkasse i arbejdet med at støtte børnenes udvikling af smags- og handlekompetencer samt selvstændighed.

Den Magiske Madkasse er tænkt ind i de pædagogiske læreplaner, så det kan bruges som et samlet pædagogisk læringsrum med fokus på leg og læring - madklogskab, madmod, madfællesskab og madglæde.

Den Magiske Madkasse har indbygget pædagogiske spor, som sikrer, at maden og måltidet bliver knyttet til læreplanstemaerne. Dermed sættes de i anvendelse på en meningsfuld måde for børnene og kobler temaerne med lege og pædagogiske aktiviteter i materialet.

Den madprofessionelle

Den madprofessionelle hjælper med at sikre gode måltidsoplevelser i institutionen. Ved at inddrage og involvere børnene, motiveres de og får lyst til at lave og spise mad. Derfor kan den madprofessionelle i institutionen bidrage i arbejdet med Den Magiske Madkasse med sin viden og praktiske erfaringer f.eks. ved at:

 • lade børnene deltage i dele af forberedelsen af maden.

 • give børnene mulighed for at smage undervejs, når der bliver lavet mad.

 • lade børnene få medbestemmelse til hvilken slags mad, de får.

 • hjælpe børnene med at fortælle om maden, som bliver serveret.

 • lade børnene være med til at servere maden.

 • præsentere f.eks. ugens grøntsag, som bliver tilberedt på flere forskellige måder i løbet af ugen.

 • støtte op omkring fra jord til bord projekter.

 • støtte børnenes viden om bæredygtighed, f.eks. gennem diskussion af spørgsmål om måltidsfællesskaber, madspild, klima, økologi, dyrevelfærd, etc.

Børn vil gerne samarbejde og indgå i fællesskaber. Når den madprofessionelle inddrager børnene, styrker det deres lyst til både at eksperimentere med og smage på maden samt indgå i sociale fællesskaber. Desuden styrker det børnenes selvhjulpenhed. Mange madprofessionelle har mange gode idéer til arbejdet med børn, mad og måltider - gør endelig brug af dem!

Den madprofessionelle har en væsentlig sundhedsfremmende rolle i forhold til at hjælpe med, at børnene oplever en hyggelig og nærværende mad- og måltidskultur. Derfor har det store potentialer, at den madprofessionelle indimellem spiser sammen med børnene og dermed deltager i måltidsfællesskabet.

Ledelsen

Ledelsen har en central opgave i at skabe rum for og samarbejde i institutionen på tværs af fagligheder og kompetencer.

Ledelsen kan styrke dette på flere måder, f.eks.:

 • gennem spiralsamtaler der sikrer, at samtlige deltagere får mulighed for at synliggøre deres holdninger og kompetencer.

 • ved at sikre, at det tværfaglige afsæt skaber mulighed for at arbejde fælles med en måltidspædagogik og et fokus på at udvikle børnenes madklogskab, madmod, madfællesskab og madglæde.

 • ved at sikre, at det kostfaglige indhold bliver synliggjort i det pædagogiske indhold.

 • ved at afsætte forberedelsestid til projektet og således implementere materialet som en fast del af arbejdet med brobygningen til skolen.

LÆREPLANSTEMAER

Læs om hvordan Den Magiske Madkasse hjælper med at opfylde læreplanerne

Alsidig personlig udvikling

Materialet bygger på en undersøgende og eksperimenterende tilgang, så børnene får pirret deres nysgerrighed og får oplevelser, erfaringer og viden, der understøtter udviklingen af madmod, madglæde og madklogskab, så børnene får lyst til og mod på at prøve og smage på nyt. Børnene inviteres gennem leg til at deltage engageret, fordybe sig og øve sig i at være selvhjulpne. I materialet er der fokus på børnenes lyst til at smage, spise, lege, undersøge og eksperimentere.

Kommunikation og sprog

Materialet arbejder med børnenes udvikling af sproget ved at lade børnene lytte, fortælle og stille spørgsmål f.eks. ved at sætte ord på, hvad vi spiser, hvordan det smager og føles i munden, i stedet for kun at tale om sult, tørst og mæthed. Gennem leg og kommunikation om maden og smagen eksperimenterer børnene med sproget, så tilegnelsen af sprogforståelse, sammenhænge og ordforråd trænes. Børnene lærer at tale om deres smagserfaringer og viden om mad samt deres oplevelse af madens udtryk (syn), duft, lyd og mundfølelse.

Krop, sanser og bevægelse

Børn lever og lærer gennem kroppen, og leg og bevægelse udvikler børn. Materialet bygger derfor på en legende tilgang, hvor børnene undersøger og eksperimenterer både med sanserne og med kroppen ved at smage, dufte, mærke og se på forskellige madvarer. Gennem legen og den kropslige bevægelse udvikler børnene egne ind- og udtryk, samtidig med at det styrker evnen til at aflæse og forstå andre børns kropssprog i forhold til mad og måltider.

Kultur, æstetik og fællesskab

Materialet har fokus på børnenes aktive deltagelse i skabende eksperimenterende processer og forskellig æstetisk formsprog: bevægelse, drama, musik, fortællinger, etc. Øvelserne og legene bæres af børnenes nysgerrighed, sansning, leg, fantasi og kreativitet, så de får ny viden og læring gennem legene. I legene lærer børn og voksne af og med hinanden i processen med at undersøge og eksperimentere for at blive klogere sammen. På denne måde udvikler børnene forståelse for både egne og andres smagspræferencer og værdier - og dermed accept og forståelse for andre i fællesskabet.

Natur, udeliv og science

Materialet understøtter børnenes udvikling i at kategorisere og systematisere verden. Ved at tage udgangspunkt i børnenes eksisterende viden og erfaringer med mad, smag og måltider og dernæst arbejde med aktive undersøgelser baseret på børnenes spørgsmål og undren, skaber børnene sammenhænge og kobler ny viden på den eksisterende.

Social udvikling

Børn udvikler sig socialt ved at indgå i samspil med andre børn og voksne. Gennem leg øver børnene sig i at forstå andre børns perspektiver og erfaringer, hvilket understøtter fællesskabet og oplevelsen af at indgå i, høre til og navigere i fællesskaber - herunder madfællesskaber. Legene i materialet understøtter børnenes udvikling af social læring gennem fælles sociale aktiviteter. I legene er der stor fokus på empati ved at opfordre børnene til at hjælpe hinanden, fortælle, lytte og opmuntre hinanden til at prøve noget nyt. Gennem legen bliver børnenes sociale kompetencer styrket, fordi de lærer at vente på tur, samarbejde og lytte til hinanden.

Børn, mad og måltider

4 Supergnaskere Hvid BG

Pædagogiske pejlemærker

Den Magiske Madkasse arbejder med fire pædagogiske pejlemærker: Madklogskab, Madmod, Madfællesskab og Madglæde.

Gå til Pædagogiske pejlemærker
20200122 Kidvertising Magiskemadkasse 0672

Børn, mad og måltider

Få faglig viden om, hvordan du kan arbejde med børn, mad og måltider.

Gå til Børn, mad og måltider
Saadan Kommer Du I Gang

Sådan kommer du i gang

Når du har bestilt og modtaget Den Magiske Madkasse, er det tid til at komme i gang!

Gå til Sådan kommer du i gang
Magiske Madkasse Mockup

Indhold i Den Magiske Madkasse til institutioner

Den Magiske Madkasse indeholder bl.a. Pædagogisk vejledning, Katalog med lege og pædagogiske aktiviteter samt masser af rekvisitter.

Gå til Indhold i Den Magiske Madkasse til institutioner