Privatlivspolitik for Edutainmenthuset.dk

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Mejeriforeningen (samlet betegnet ”Mejeriforeningen”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Edutainmenthuset.dk, som administreres af Mejeriforeningen.

 

 1. Om Mejeriforeningen

Mejeriforeningen er en brancheorganisation for de danske mejerier – www.mejeri.dk.

En del af  Mejeriforeningen er administration af Mejeriernes Skolemælksordning og aktiviteter herunder, bla. Hjemmesiden Edutainmenthuset.dk.

I forbindelse med administrationen af Edutianmenthuset.dk indsamler og behandler Mejeriforeningen personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Mejeriforeningen er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Mejeriforeningens behandling af dine personoplysninger som led i administrationen af Mejeriernes Skolemælksordning og Edutainmenthuset.dk, kan du kontakte os her:

Mejeriernes Skolemælksordning
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N
Telefon: 87 31 21 40
E-mail: skolemaelk@mejeri.dk

 

 1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du benytter Edutainmenthuset.dk, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

 1. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

 1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med din brug af Edutainmenthuset.dk.

Mejeriforeningen indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger som led i administrationen af Mejeriernes Skolemælksordning og Edutainmenthuset.dk. Mejeriforeningen indsamler og behandler således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i administrationen.

Mejeriforeningen vil i forbindelse med din brug af Edutainmenthuset.dk indsamle følgende oplysninger:

 • Oplysninger, som du giver os, når du tilmelder dig undervisningsaktiviteter via hjemmesiden Edutainmenthuset.dk, herunder kontaktoplysninger (skolens navn og adresse, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, telefonnummer og e-mail­adresse).
 • Oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os om dit kundeforhold hos Mejeriernes Skolemælksordning.
 1. Brug af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Mejeriforeningen behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med din brug af Edutainmnethuset.dk.

 • Kommunikation direkte til dig via email eller telefon vedrørende undervisningsaktiviteter på Edutainmenthuset.dk eller ProjektSundSkole.dk. Kommunikationen kan omfatte nyhedsbreve med information om undervisningsaktiviteter, emails med information om deltagelse i konkurrencer og lign.
 • Statistik om deltagelse i undervisningsaktiviteter. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

 Mejeriforeningen anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Mejeriforeningen bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og opdaterede.

 

 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Mejeriforeningen behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:  (1) hensynet til Mejeriforeningens legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, og (2) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Mejeriforeningen er pålagt. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 

 1. Deling af personoplysningerne

Mejeriforeningen videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt for at administrere Edutainmenthuset.dk. Mejeriforeningen kan eksempelvis videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, revision, juridisk bistand mv.

Mejeriforeningen tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Mejeriforeningen videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Mejeriforeningen overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

 1. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav.

Det er Mejeriforeningens politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

 1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Mejeriforeningen er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på skolemaelk@mejeri.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Mejeriforeningens behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Opdateringer

Mejeriforeningen evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.