Tilbage til Klasseaktiviteter
Skærmbillede 2021 06 07 134328

Lær om Truede Dyr

Hæfte med opgaver om to truede dyr: Blåstrubet ara og Lunde. Hæftet er udarbejdet i samarbejde med Leg & Lektie med henblik på at inddrage faglige mål for dansk efter 2. klasse.

Hæftet er henvendt elever i 1.-2. klasse.