Tilbage til Opfindere og opdagelser
Opdagelse 0000 HC Ørsted

H.C. Ørsted (1777-1851)

Danskeren H.C. Ørsted påviste i 1820, som den første i verden, sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme og opdagede således elektromagnetismen. Dette gjorde han ved at lade en platintråd med elektrisk strøm løbe hen over et kompas, så kompasnålen begyndte at bevæge sig.

Udover at være fysiker, forsynede H.C. Ørsted også det danske sprog med mere en 2.000 nye ord, fordi han gerne ville have, at det danske sprog blev mere præcist. Mange af ordene bruger vi stadig i dag, f.eks. ilt, brint, rumfang, vægtfylde, udstråling, autoritetstro, tidevand, mindretal og hyggelig. H.C. Ørsteds opdagelse er baggrunden for, at vi i dag lever i et samfund, hvor alt omkring os gør brug af elektricitet, ja, selv bilerne.