Tilbage til Opfindere og opdagelser
Opdagelse 0005 Ilden

Ilden

Mennesket har altid kendt til ild, men har ikke altid kunnet kontrollere den. Når lynet slog ned i et træ ude på savannen, eller der gik ild i det høje græs i tørketiden, har vores forfædre sikkert stået og kigget måbende på, hvis de da ikke for længst var flygtet over stok og sten af forskrækkelse over, hvad de var vidne til.

Men hvornår vi mennesker første gang ”tæmmede” ilden – altså begyndte at bruge den til vores egen fordel – ved man ikke helt præcist. For 50 år siden antog man, at det var 400.000 år siden, men i dag er man nogenlunde enige om, at det nok nærmere er ca. 790.000 år siden. Det var et af de helt store fremskridt for mennesket, da man opdagede, hvordan man kunne kontrollere ilden. Det gjorde tilværelsen mere sikker, fordi man f.eks. kunne tænde bål og holde rovdyrene væk. Man mener også, at det var grunden til, at mennesker bredte sig over store dele af Jorden.