Tilbage til Opfindere og opdagelser
Opdagelse 0017 Marie Hammer

Marie Hammer (1907–2002)

Marie Hammer var som barn meget interesseret i naturen, så hun valgte at studere zoologi på Københavns Universitet. Under sit studie var hun i Grønland på ekspedition, hvor hun undersøgte mange af de små dyr, der lever i jordbunden. I sit mikroskop kunne hun se, at der var mange mosmider, som var ret ens, så hun begyndte at studere dem og sammenligne dem med mosmider fra Danmark.

Mosmider er meget små og kan kun ses i et mikroskop, og Marie Hammer besluttede sig for at finde ud af, hvorfor der var så mange ens mosmider. Derfor rejste hun hele verden rundt og indsamlede eksemplarer. Hun fik den tanke, at de måske var ens, fordi de oprindeligt stammede fra det samme sted. Marie Hammer var med sine studier af mosmider med til at vise, at alle verdens kontinenter – Europa, Asien, Australien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika og Antarktis – for 200 millioner år siden har været ét stort sammenhængende kontinent, som siden er brudt op i forskellige stykker.