Bannertilbestyrelser

Sæt næring til læring på agendaen på din skole

Mad- og måltidsfællesskaber i en læringskontekst

Forskning viser, at børn oplever et større fællesskab, når skoler har fokus på mad og måltider. Måltidsfællesskaber bidrager nemlig til at styrke relationerne mellem måltidets aktører (Når mad og dannelse går hånd i hånd, 2017). Samtidig viser DCA rapporten "Rammer for mad og måltider i skolen fra 2018, at sund mad kombineret med gode måltidsrammer muliggør sunde madvaner, som på flere måder har en positiv betydning for elevers læringsforudsætninger. 

I 2014 kom den nye folkeskolereform - og den længere skoledag og bevægelse kom på skemaet. Men bevægelse alene giver ikke sundhed. Det handler også om de vigtige spisepauser, madpakker og drikkevaner – kort sagt om næring til læring.

Der er altså mange gode grunde til, at skolen sætter fokus på mad og måltider i en læringskontekst. For det første. fordi det giver mening i relation til elevernes trivsel og indlæring. For det andet, fordi det kan bidrage til at styrke skolens værdier og profil både indadtil og udadtil.

Skolebestyrelsen

Bestyrelsen kan flytte grænser og styre skolen i den rigtige retning når det kommer til skolens værdipolitik. I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udvikling af skolen, og derfor spiller skolebestyrelsen en vigtig rolle i udarbejdelse og implementeringen af en næring til læring agenda for skolen, som skal bidrage til elevernes trivsel og et godt undervisningsmiljø på skolen. 

I Projekt Sund Skole er der udarbejdet materialer og værktøjer, som skolebestyrelsen kan anvende i arbejdet med at sætte fokus på næring til læring, bl.a. en skabelon, som rummer de vigtigste punkter, som man skal tage stilling til. Det betyder, at I kan gå direkte på diskussionen uden store forberedelser.

Husk: For at sikre et knivskarpt værdisæt skal I som skolebestyrelse turde have en holdning og give værdisættet kant på en måde, så forældrene ikke føler sig intimideret men tværtimod trygge ved det.

Ledelsen

Det er ledelsesteamet, der skal være fyrtårnet, hvis skolen skal arbejde med et fokus på næring til læring. Ledelsen skal omsætte værdier i praksis og give lærere, pædagoger, forældre og elever retning.

Skolereformen kalder på en agenda med en langsigtet strategi for næring til læring i skoledagen. Det lyder af meget. Men det kræver kun lidt for at komme i gang. 

I Projekt Sund Skole er der udarbejdet materialer og værktøjer, som ledelsen kan anvende i arbejdet med at sætte fokus på næring til læring. 

Hvis Projekt Sund Skole skal blive en succes, er det nødvendigt at være meget tydelig omkring budskabet overfor både forældre, lærere, pædagoger og elever. Det kan f.eks. gøres ved at: 

  • forklare indskolingseleverne og deres forældre, hvordan I vil være en skole med fokus på næring til læring.

  • forklare eleverne om Projekt Sund Skole ved morgensang.

  • tage Projekt Sund Skole op på det pædagogiske fællesmøde. 

  • informere personalet på Aula.

  • kommunikere til forældrene på Aula.

  • opfordre lærerne og pædagogerne til at arbejde med de mange aktiviteter, som både italesætter næring til læring i undervisninger og iscenesætter sundhed i skolens rum kreativt.

Værktøjer til at sætte næring til læring på dagsordenen

Sundhedspolitik

Sæt skolens værdisæt om næring til læring i system

Projekt Sund Skole tilbyder en skabelon til at formulere et værdisæt eller en politik for skolens næring til læring agenda. Print den ud og brug den i jeres arbejde.

Hent
Introduktion

Giv bestyrelsen en god introduktion

Det er vigtigt for projektets succes, at der er intern opbakning. Det er derfor en god idé at præsentere projektet på et bestyrelsesmøde. 
Her finder du en Power Point præsentation, som kan bruges i arbejdet. 

Hent

Hvorfor være med i Projekt Sund Skole?

Skarpere Sundhedsprofil

Skarpere værdisæt og strategi

Både indadtil og udadtil får skolen en klar strategi, hvilket sender et tydeligt signal til forældre, medarbejdere og i lokalområdet.

Fokus På Næring

Fokus på næring til læring

Projektet peger på, at spisepauser, madpakker og drikkevaner er lige så vigtige som bevægelse for at skabe en sund skole med elever, som trives og lærer. 

Positiv Omtale

Positiv omtale

Skolebestyrelsen får en mærkesag, som giver positiv omtale overfor forældre, lokalsamfund, kommende elever og kommune.

Forældreinvolvering

Forældreinvolvering

Projektet giver forældrene en god anledning til at involvere sig i børnenes dagligdag.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Projekt Sund Skole her

Har du hørt om Den Magiske Madkasse?

4 Supergnaskere Hvid BG

Den Magiske Madkasse

Den Magiske Madkasse er en læringsaktivitet til børnehaver og indskoling, der sætter fokus på madkassen og den vigtige spisepause.

Gå til Den magiske madkasse
Til Indskolingen

Spisepausen er mere end mad og mætte maver

Klassepædagog Louise Schumann Jepsen fortæller om sine oplevelser med Den Magiske Madkasse i en 0.klasse.

Gå til Spisepausen er mere end mad og mætte maver