Video Fallback

Kom godt i gang med Projekt Sund Skole

Velkommen til Projekt Sund Skole, som er et projekt om næring til læring i indskoling.

Med Projekt Sund Skole kan du inddrage næring til læring i dit daglige arbejde med 0.-3.klasse. Du får her adgang til et omfattende digitalt idekatalog til undervisningen og inspirationsmateriale til forældreinvolvering.

Det didaktiske afsæt

Aktiviteterne i Projekt Sund Skole er bygget op som undersøgelsesbaserede aktiviteter med fokus på samarbejde og fællesskabet omkring klassen. 

Aktiviteterne får eleverne til at eksperimentere, opleve og undersøge - på den måde får eleverne mulighed for at reflektere over og forholde sig til egne madpakker, klassens fælleskab og trivsel samt spisepause. 

Har du lyst til at læse mere om, hvordan du kan arbejde med børn, mad og måltider, kan du klikke på linket herunder. 

Børn, mad og måltider

Din rolle i Projekt Sund Skole

Det er dig som lærer eller pædagog, der er elevernes rollemodel i det daglige - og det er dig, der kan omsætte værdier til praksis.

Forskning viser, at formidling og information om sundhed ikke påvirker børn - det er mere afgørende, hvordan børns rollemodeller selv spiser, hvad de spiser og hvordan de taler om mad og sundhed i spisesituationen. Det er altså vigtigt, at DU går foran som det gode eksempel og guider frem for at anvise. 

I arbejdet med Projekt Sund Skole kan du f.eks.:

  • integrere Projekt Sund Skole i din undervisning i de forskellige fag - eller lave tværfaglige forløb, hvor aktiviteterne bruges sammen med dine kolleger. 

  • lade fokus på mad, måltider, trivsel og fællesskab blive et fast element i klassen.

  • informere forældre om, at klassen har fokus på næring til læring.

  • bruge nogle af de aktiviteter, der kan være med til at iscenesætte projektet så tidligt som muligt i forløbet, så klasseværelset får et kreativt og spændende udtryk. 

  • styrke fællesskabsfølelsen i klassen ved sammen at arbejde med fællesskab og glæde ved at spise sammen, respekt og tolerance overfor hinandens forskellige smag og spisevaner. 

DCA rapporten "Rammer for mad og måltider i skolen" fra 2018 konkluderer bl.a.:

  • Måltidsrammerne har betydning for elevernes fysiske, sociale og mentale sundhed - herunder lyst til at spise sundt, læringsforudsætninger samt social og faglig trivsel.

  • Sund mad kombineret med gode måltidsrammer muliggør sunde madvaner, som på flere måder har en positiv betydning for elevernes læringsforudsætninger.

  • Læreren spiller en central rolle for det gode frokostmåltid. 

  • Når eleverne involveres i ændringer af klassens måltidsrammer, fører det til bedre social trivsel. 

Hent gratis undervisningsmaterialer

Materialet er tilrettelagt så det er nemt for dig at gå til – nemlig som pdf'er, der er lige til at downloade og bruge i undervisningen.

Se mere

Har du hørt om Den Magiske Madkasse?

4 Supergnaskere Hvid BG

Den Magiske Madkasse

Den Magiske Madkasse er en læringsaktivitet til børnehaver og indskoling, der sætter fokus på madkassen og den vigtige spisepause.

Gå til Den magiske madkasse
Til Indskolingen

Spisepausen er mere end mad og mætte maver

Klassepædagog Louise Schumann Jepsen fortæller om sine oplevelser med Den Magiske Madkasse i en 0.klasse.

Gå til Spisepausen er mere end mad og mætte maver