Bannertilbestyrelser

Sæt sundhed på agendaen på din skole

Næring til læring

I 2014 fik vi Folkeskolereformen og den længere skoledag og bevægelse kom på skemaet. Men bevægelse alene giver ikke sundhed. Det handler også de vigtige spisepauser, madpakker og drikkevaner – kort sagt om næring til læring. Iden forbindelse kan man som skolebestyrelse spørge sig selv, om man burde satse på en langsigtet sundhedsstrategi for skolen og fokusere mere på næring til læring. For det første fordi det giver mening i relation til elevernes trivsel og indlæring. For det andet fordi det kan bidrage til at styrke skolens generelle værdiregelsæt og sundhedsprofil indadtil såvel som udadtil.

Skolebestyrelsens opgaver

Skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle i udarbejdelse af en sundhedsagenda for skolen. En sundhedsagenda handler i høj grad om værdier og skole/forældresamarbejdet. Her er et uddrag af undervisningsministeriets beskrivelse af organiseringen af skolens ledelse, specifikt skolebestyrelsen.
”Skolebestyrelsens opgave, er at fastsætte principper for skolens virksomhed.” “Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet” “Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.”

Sundskolefolder

Projekt Sund Skoles folder

Se vores introfolder

Hent
Sundhedspolitik

Sæt din sundhedspolitik i system

Projekt Sund Skole tilbyder en brugervenlig skabelon til at formulere en sundhedsagenda eller kostpolitik for skolen. Print den ud og brug den i jeres arbejde.

Hent
Introduktion

Giv bestyrelsen en god introduktion

Det er vigtigt for projektets success, at der er intern opbakning. Det er derfor en god idé f.eks. at præsentere projektet på et bestyrelsesmøde. 


Hent

Bestyrelsens rolle i Projekt Sund Skole

Bestyrelsen har en stor stemme på skolen. Bestyrelsen kan flytte grænser og styre skolen i den rigtige retning når det kommer til skolens værdipolitik. Udfordringen er, at det kan være vanskeligt at afse tid og ressourcer. Og det er jo heller ikke hver dag man sætter sig ned for at lave en strategi. Derfor har Projekt Sund Skole, som en hjælp til diskussionen på bestyrelsesmøder udviklet en skabelon, som frit kan benyttes. Skabelonen rummer de vigtigste punkter, som man skal tage stilling til. Det betyder, at I kan gå direkte på diskussionen uden store forberedelser.
Husk! For at sikre en knivskarp sundhedsagenda – kostpolitik skal I turde have en holdning og turde give den kant på en måde, så forældrene ikke føler sig intimideret, men tværtimod trygge ved den.

Sæt jer i spidsen for et vigtigt projekt

Det er bestyrelsen der skal sætte gang i processen. Det er fra jer det skal komme. Hvad enten vi taler en helt ny sundhedsagenda - kostpolitik eller en revurdering af en eksisterende, så er det bestyrelsens rolle.

Sundhed og trivsel i indskolingen ifølge Undervisningsministeriet

Færdighedsmål: Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel
Vidensmål: Eleven har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer. Som tydeliggørelse af læringsmål for et undervisningsforløb gives følgende eksempel: Eleverne kan redegøre for faktorer, der påvirker sundhed og trivsel, herunder venskaber, familie, kost og motion. Eleverne kan redegøre for, hvordan de kan fremme egen sundhed og trivsel.

Hvorfor være med i Projekt Sund Skole?

Skarpere Sundhedsprofil

Skarpere sundhedsprofil

Både indadtil og udadtil får skolen en klar strategi, hvilket sender tydeligt signal til forældre, medarbejdere og i lokalområdet.

Fokus På Næring

Fokus på næring til læring

Projektet peger på, at spisepauser, madpakker og drikkevaner er lige så vigtige som bevægelse for at skabe en sund skole.

Positiv Omtale

Positiv omtale

Skolebestyrelsen får en mærkesag, som giver positiv omtale overfor forældre, lokalsamfund, kommende elever og kommune.

Forældreinvolvering

Forældreinvolvering

Projektet giver forældrene en god anledning til at involvere sig i børnenes dagligdag.