Hvad er Mejeriernes Skolemælkslegat?

Mejeriernes Skolemælksordning har en ambition om at bringe sundhed ind i skolen i mere bred forstand. Derfor har vi oprettet Mejeriernes Skolemælkslegat, der uddeler mikromidler til forskellige sundheds- og fællesskabsfremmende formål i de skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning.

Hvad kan jeg søge midler til?

Mejeriernes Skolemælkslegat kan gøre det muligt at gennemføre aktiviteter og oplevelser, som ellers ikke ville kunne gennemføres af økonomiske årsager.

Det kunne for eksempel være:

- indkøb af særlige materialer, f.eks. kolbøttestativer, cykelhjelme, balancebrætter, der kan bruges af mange og i lang tid fremover
- klasseaktiviteter med fokus på krop og sundhed, som kræver penge ud over klassens budget

Måske har du en klasse, som har brug for lidt støtte til en særlig aktivitet.

Hvordan søger jeg midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat?

Du søger om midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat ved an sende en ansøgning via ansøgningsskemaet, som du finder her. Der er ansøgningsrunde to gange om året - forår og efterår. Så hold øje med hjemmesiden her, hvor vi annoncerer ansøgningsfrister og modtagere af legatet.

Hvornår skal jeg søge?

To gange om året - forår og efterår - kan du søge om et beløb fra Mejeriernes Skolemælkslegat. Du kan søge om op til 5000 kr. til en aktivitet, der fremmer sundhed og fællesskabet i klassen eller på skolen.

Hvem kan søge om midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat?

Lærere, pædagoger, skoleledere samt repræsentanter fra forældreråd, skolebestyrelser og elevråd fra skoler, der er med i Mejeriernes Skolemælksordning kan søge midler.

Få mere viden om Mejeriernes Skolemælkslegat

Feedback

Tips til din ansøgning

Hvad lægger dommerpanelet vægt på, når de uddeler midlerne fra Mejeriernes Skolemælkslegat? Hvordan kommer din ansøgning bedst i betragtning? Få tips til din ansøgning her.

Gå til Tips til din ansøgning
Skolemælkslegatet Se Hvad Eltang Skole Har Brugt Deres Legatmidler På

Tidligere modtagere af Mejeriernes Skolemælkslegat

Se hvem, der tidligere har modtaget Mejeriernes Skolemælkslegat og hvad de har fået midler til. Mejeriernes Skolemælkslegat uddeler årligt 200.000 kr. til ca. 50 modtagere.

Gå til Tidligere modtagere